เบอร์โทร/line id: 081 1761222 preya.rbac@gmail.com

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่

RBAC ดียังไง?

อุทยานการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Park) แวดล้อมด้วยบรรยากาศร่มรื่น สะอาด น่าเรียน น่าอยู่ (Green, Clean & Beautiful) มีบริเวณและสถานที่ เพื่อการเรียนรู้และเอื้อต่อการศึกษาด้วยความสะดวกสบาย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ที่มีไวไฟทั่วทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มีสถานที่เพื่อการสันทนาการ นันทนาการ มีหอประชุมที่โอ่โถง ตึกเรียนที่ทันสมัย สะอาดตา ภายในห้องเรียนพร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ไฮเทคโนโลยี ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของนักศึกษา ห้องทดลองสำหรับการออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ ห้องเรียนดนตรี อาคารเพื่อทำกิจกรรมของสโมสรนิสิต และชมรมต่างๆ รวมถึงศูนย์กีฬา (Sports Complex) ซึ่งประกอบด้วยสนามกีฬาหลากหลายประเภทแบบครบวงจร สระว่ายน้ำมาตรฐานขนาดโอลิมปิค ฟิตเนส ห้องพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมสรรพ

14232582_10154453517768180_2908500850086448031_n

ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222

มืออาชีพด้านการศึกษาต้องมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ม.อาแบคเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ และสามารถประกอบสัมมาชีพอิสระได้อย่างมีเกียรติ เราหวังที่จะพัฒนาการศึกษาให้ดีที่สุด ให้นักศึกษาทุกคนได้มีความรู้ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือก มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างชาญฉลาด เป็นบุคลากรที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป

1354254009

เรียนต่ออาแบค

ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222

RBAC มือโปรด้านการศึกษา โดยเราได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้ไม่ความรู้ทางวิชาการไม่ล้าสมัยและมุ่งสู่ความเป็นสากล อีกทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งด้านดนตรี กีฬา สันทนาการและการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ดังสโลแกนของมหาวิทยาลัยที่ว่า “นิสิต RBAC เป็นผู้มีความรู้คู่จิตอาสา” ดังนั้นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจึงถึงซึ่งความเพียบพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ สามารถค้นพบศักยภาพและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ อันนำมาซึ่งความสง่างามแห่งชีวิต สามารถดำรงตนอย่างมีความสุข อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้สมกับความเป็น “รัตนบัณฑิต” อย่างแท้จริง

Rbac

เรียนต่อRBAC มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เรียนต่ออาแบค

ในด้านของการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องสมุดซึ่งทันสมัย ได้มาตรฐาน มีหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งนิสิตทุกคนสามารถใช้บริการค้นคว้าได้อย่างครบครัน

หอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

หอพักนิสิต RBAC PLACE ที่สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย กับบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน และระบบความปลอดภัยที่ผู้ปกครองวางใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะพักผ่อนอย่างสบายและปลอดภัยค่ะ

916x300-13

ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222

นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมซึ่งเอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้แล้ว ในส่วนของการเรียนการสอน RBAC จัดให้มีอาจารย์ประจำที่ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งอาจารย์พิเศษผู้มากด้วยประสบการณ์มาร่วมทำการสอนในสาขาวิชาต่างๆ และยังให้คำปรึกษานิสิตอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ฝ่ายหอพัก

ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222

มีทุนการศึกษาประเภทต่างๆ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมีทุนการศึกษาให้นิสิตได้เลือกตามศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคน เปิดโอกาสให้นิสิตได้ใช้ความรู้และความฝันพัฒนาตนเองอย่างที่ใจปรารถนา

Vichakan

ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222

RBAC มีสวัสดิการดีๆสำหรับนักศึกษา

1. นิสิตประสงค์ที่จะกู้ยืมกองทุน ฯ เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและอนุมัติให้กู้ยืม นิสิตไม่ต้องนำเงินมาจ่ายก่อน สามารถลงทะเบียนเรียนได้เลย
2. นิสิตสามารถเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัย ฟรี ตลอดจนจบการศึกษาโดยชำระเพียงค่าน้ำ – ค่าไฟ เท่านั้น
3. รับชุดนิสิต ฟรี 2 ชุดพร้อมเสื้อกิจกรรม 1 ตัว
4. รับเอกสารประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร
5. มีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หอพัก อาจารย์แนะแนวดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
6. มีคลินิกภายในมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน โดยมีแพทย์ และพยาบาลประจำ

tammaiRbac

ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222